به تناسب خطرات حملات به سرور شما ,گواهینامه مناسب را انتخاب کنید.

Comodo PositiveSSL 18 موجود است

تعداد دامنه تحت گواهینامه امنیتی 1
نمایش اعتبار سنجی معتبر
معتبر در Site.com و یا www.site.com
پشتیبانی گواهینامه امنیتی از موبایل
بدون کاهش سرعت در مرورگر
تا سقف $10,000 سقف تضمین خسارت
شرکت ارائه دهنده Comodo
کد گذاری 40to256-bit range