هاست ویندوز با کنترل پنل پلسک

100MB
500MB
1GB
5GB
10GB