2048MB انگلیس

شروع از
350,000 تومان
ماهانه

4096MB انگلیس

شروع از
450,000 تومان
ماهانه

6144MB انگلیس

شروع از
600,000 تومان
ماهانه

8192MB انگلیس

شروع از
700,000 تومان
ماهانه

سرویس آزمایشی 7 روزه

شروع از
90,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.
هر کاربر مجاز به خرید فقط یک سرور آزمایشی می باشد.
در صورت راه اندازی پراکسی بر روی خدمات آزمایشی لغو و حذف انجام می شود.
در صورت مشاهده هر نوع تخلف در شبکه پشتیبانی فنی مجاز به لغو خدمات است.
این خدمات فقط مربوط به کاربران جدید است و کاربر قدیمی مجاز به سرویس آزمایشی نیستند.