2048MB فرانسه

شروع از
350,000 تومان
ماهانه

4096MB فرانسه

شروع از
450,000 تومان
ماهانه

6144MB فرانسه

شروع از
600,000 تومان
ماهانه

8192MB فرانسه

شروع از
700,000 تومان
ماهانه

12288MB فرانسه

شروع از
1,000,000 تومان
ماهانه

16384MB فرانسه

شروع از
1,400,000 تومان
ماهانه

سرویس آزمایشی 7 روز

شروع از
90,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.
هر کاربر مجاز به خرید فقط یک سرور آزمایشی می باشد.
در صورت راه اندازی پراکسی بر روی خدمات آزمایشی لغو و حذف انجام می شود.
در صورت مشاهده هر نوع تخلف در شبکه پشتیبانی فنی مجاز به لغو خدمات است.
این خدمات فقط مربوط به کاربران جدید است و کاربر قدیمی مجاز به سرویس آزمایشی نیستند.