2048MB فنلاند

شروع از
450,000 تومان
ماهانه

4096MB فنلاند

شروع از
550,000 تومان
ماهانه

6144MB فنلاند

شروع از
600,000 تومان
ماهانه

8192MB فنلاند

شروع از
700,000 تومان
ماهانه

12288MB فنلاند

شروع از
1,000,000 تومان
ماهانه

16384MB فنلاند

شروع از
1,400,000 تومان
ماهانه

سرویس آزمایشی 7 روز

شروع از
110,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.
هر کاربر مجاز به خرید فقط یک سرور آزمایشی می باشد.
در صورت راه اندازی پراکسی بر روی خدمات آزمایشی لغو و حذف انجام می شود.
در صورت مشاهده هر نوع تخلف در شبکه پشتیبانی فنی مجاز به لغو خدمات است.
این خدمات فقط مربوط به کاربران جدید است و کاربر قدیمی مجاز به سرویس آزمایشی نیستند.