سرویس مدیریت شده و ایمیل بدون دانش فنی داشته باشید

متخصص ترین افراد در بهینه سازی سرور های لینوکسی سرورتان را مدیریت می کنند.

سرور مجازی دایرکت ادمین 4096MB
سرور مجازی دایرکت ادمین 6144MB
سرور مجازی دایرکت ادمین 8192MB
سرور مجازی دایرکت ادمین 12288MB
سرور مجازی دایرکت ادمین 16384MB
سرور مجازی دایرکت ادمین 32768MB