سرویس مدیریت شده و ایمیل بدون دانش فنی داشته باشید

افراد متخصص در بهینه سازی سرور های لینوکسی سرورتان را مدیریت می کنند.

سرور مجازی سی پنل 4096MB 3 موجود است

Extra Licences

سرور مجازی سی پنل 6144MB
سرور مجازی سی پنل 8192MB
سرور مجازی سی پنل 12288MB
سرور مجازی سی پنل 16384MB
سرور مجازی سی پنل 32768MB