سرویس مدیریت شده و ایمیل بدون دانش فنی داشته باشید

افراد متخصص در بهینه سازی سرور های لینوکسی سرورتان را مدیریت می کنند.

سرور مجازی سی پنل 4096MB

Extra Licences

سرور مجازی سی پنل 6144MB
سرور مجازی سی پنل 8192MB
سرور مجازی سی پنل 12288MB
سرور مجازی سی پنل 16384MB
سرور مجازی سی پنل 32768MB