ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی فنی

در صورت بروز هر نوع مشکل برای سرویس شما

 بخش مشاوره و فروش

سوالات قبل از خرید سرویس و یا مشاوره خرید

 واحد مدیریت

ارتباط مستقیم با مدیریت

 انتقادات و پیشنهادات

نظرات , انتقادات و شکایات نسبت به کارمندان بخش پشتیبانی را در جهت ارتقاء سطح سرویس دهی به این واحد ارسال کنید.