انتخاب کنید 1 دقیقه بعد تحویل بگیرید.

تضمین کیفیت همیشگی سرویس ها

سرور مجازی حرفه ای 2048MB 3 موجود است

منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 2 core پردازنده
 • 2048MB DDR4 رم
 • 20GB / NVMe هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • Hetzner دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 4096MB 4 موجود است

منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 2 core پردازنده
 • 4096MB DDR4 رم
 • 30GB / NVMe هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • Hetzner دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 6144MB 6 موجود است

منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 3 core پردازنده
 • 6144MB DDR4 رم
 • 40GB / NVMe هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • Hetzner دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 8192MB 4 موجود است

منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 3 core پردازنده
 • 8192MB DDR4 رم
 • 60GB / NVMe هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • Hetzner دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 12288Mb 2 موجود است

منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 1222MB DDR4 رم
 • 80GB / NVMe هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • Hetzner دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک